Cena Hieronyma Lorma 2010 (3. ročník)

Téma 3. ročníku

„Ztráty a nálezy aneb co život dal a vzal“

Motto soutěže

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“

Helena Kellerová

Vyhlášené soutěžní kategorie

Téma 3. ročníku: Ztráty a nálezy aneb co život dal a vzal

Vyhlášené soutěžní kategorie

 1. Literární
  • pokategorie próza: rozsah přihlášených prací min. 1 – max. 3 strany formátu A4 (3 – 12 stran  Braillově písmu)
  • podkategorie poezie: rozsah max. 3 strany formátu A4 (12 stran  Braillově písmu)

Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé podkategorii. Příspěvky je možno zaslat psané rukou,  černotisku, Braillově písmu nebo digitální podobě.

 1. Výtvarná Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé kategorii a podkategorii. Užity mohou být jakékoliv materiály, výtvarné a rukodělné techniky.

Společná pravidla pro přihlášení do 3. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma

 • Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 • Do soutěže nebudou přijata díla, která již byla přihlášena v předcházejících ročnících.
 • Do soutěže nebudou přijata díla označená jménem či logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.

Termín společné uzávěrky pro všechny kategorie: 31. srpna 2010. Literární a výtvarné příspěvky do soutěže je nutné doručit do 31. srpna 2010 na adresu o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, Zborovská 62, 150 00 Praha 5.

Hodnocení

Soutěžní práce v literární kategorii vyhodnotí pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů, literárně činných autorů a osobností, které mají blízko k hluchoslepým. Kromě Ceny odborné poroty bude vyhlášena v této kategorii i Cena veřejnosti, která bude udělena na základě výsledků hlasování o literárních příspěvcích zveřejněných od poloviny září do poloviny října 2010 anonymně na bezbariérových stránkách www.lorm.cz.

Odborná porota

Složení odborné poroty bude z důvodu zajištění nezávislosti tajné a bude zveřejněno až při vyhlášení výsledků soutěže. Členům odborné poroty budou přihlášené literární příspěvky zaslány elektronicky; porota v průběhu 30 dnů vyhodnotí příspěvky podle škály 1 až 10 bodů.

Slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku Ceny Hieronyma Lorma

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na Víkendové konferenci o.s. LORM v plánovaném termínu 23. října 2010. Místo bude včas upřesněno. Autoři vítězných prací ze všech kategorií obdrží věcné ceny.

Další podmínky

Přihlášením do soutěže dává soutěžící souhlas ke zveřejnění příspěvků a uměleckých děl na webových stránkách nebo v propagačních materiálech sdružení LORM, popřípadě s jejich nabídnutím médiím. Soutěžní práce se nevrací.

Organizátor soutěže

o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé Koordinátorka Zdenka Jelínková mob: 777 764 197, e-mail: brno@lorm.cz

Seznam příspěvků

Poezie

Anketa už je uzavřená.

Číslo Název Autor Postižení Věk
1 Chraňte kořeny Jana Jungmannová nedoslýchavost, slabozrakost 56
2 Vzestupy a pády aneb hledání cest životem Olga Opavská nedoslýchavost, praktická slepota 80
3 Les Dana Kubišová oboustranná hluchota, praktická slepota 36
4 Kdybych Josef Jeřábek nedoslýchavost, slabozrakost 81
5 Těžké chvíle Dagmar Kopáčová těžká nedoslýchavost, praktická slepota 49
6 Život Marie Doležalová nedoslýchavost, slepota 81
7 Věřím… Milan Koklar nedoslýchavost a těžká slabozrakost 49
8 Strom Dana Ťukalová nedoslýchavost, slabozrakost 51
9 Kde že jsou všichni ti lidé? František Hynek nedoslýchavost, praktická slepota 74

Próza

Anketa už je uzavřená.

Číslo Název Autor Postižení Věk
1 A já víc nehledám Marcela Peterková nedoslýchavost, těžká slabozrakost 55
2 Co mi život dal a vzal Dana Kubišová oboustranná hluchota, praktická slepota 36
3 Křižovatky života Martin Hrtús nedoslýchavost, praktická slepota 18
4 Človíček Milan Koklar nedoslýchavost, těžká slabozrakost 49
5 Hledala jsem, co ještě mohu Pavla Sykáčková nedoslýchavost, praktická slepota 75
6 Co mi život vzal a také daroval aneb pozvání na prohlídku neobyčejné pevnosti Václava Turková nedoslýchavost, slepota 53
7 Ztráty a nálezy Stanislava Kníchalová praktická nedoslýchavost, slabozrakost 76
8 Nálezy i ztráty obohacují život Viktor Sedlář středně těžká nedoslýchavost, slepota 81
9 Babiččina důmyslná skrýš Zdeněk Sedláček těžká nedoslýchavost, těžká krátkozrakost 49
10 Kamarád Dagmar Prošková těžká nedoslýchavost a těžká slabozrakost 51
11 Ztráty a nálezy Jaroslava Žáková nedoslýchavost, slepota 63
12 Barunka Ludmila Hacarová nedoslýchavost, slepota 59
13 Můj život v mínusech a plusech Josef Jeřábek nedoslýchavost, slabozrakost 81
14 Kouzelný dědeček Dagmar Kopáčová těžká nedoslýchavost, praktická slepota 49
15 Co mi život dal, co mi život vzal František Hynek nedoslýchavost, praktická slepota 74
16 Ztráty a nálezy Jan Kessner neslyšící, praktická slepota 62
17 Nalezené štěstí Jana Brožková nedoslýchavost, slepota 60

Jak se zapojit do hlasování o Cenu veřejnosti?

Jednoduše. Stačí si od 15. září do 15. října přečíst anonymně zveřejněné příspěvky a klepnutím na jedno tlačítko v části Poezie a na jedno v části Próza dát hlas vybraným příspěvkům.

Výsledky 3. ročníku soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma

Literární soutěž

Na téma „Přátelství“ bylo do soutěže k termínu uzávěrky přihlášeno 17 příspěvků v kategorii próza, k tvorbě ve verších se nechalo volně inspirovat 9 autorů. Soutěžilo se o dvě ceny: Cenu odborné poroty a Cenu veřejnosti.

Cena odborné poroty

Složení odborné poroty:

 • Mgr. Jiřina Holeňová, překladatelka a zakládající členka sdružení Okamžik a členka výboru sdružení; v Okamžiku se věnuje vedení literárního klubu;
 • doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií při Pedf. Univerzity Palackého Olomouc, od r. 2004 úzká spolupráce s o.s. LORM na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé;
 • Jan Nouza, spisovatel a novinář /od roku 2006 připravuje pro časopis Doteky rozhovory se zajímavými osobnostmi z prostředí hluchoslepých/;
 • Mgr. Marcela Dokoupilová, poradkyně rané péče při Středisku rané péče Tamtam v Olomouci; v letech 2007 – 2009 pracovala jako terénní sociální pracovnice pro hluchoslepé v Olomouckém kraji
 • PhDr. Mgr. Radka Horáková, Ph.D., odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; od r. 2004 úzká spolupráce s o.s. LORM na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé
Poezie
Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Olga Opavská Vzestupy a pády aneb hledání cest životem 48
2. František Hynek Kde že jsou všichni ti lidé? 47
3. Marie Doležalová Život 41
Próza
Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Václava Turková Co mi život vzal a také daroval aneb pozvání na prohlídku neobyčejné pevnosti 49
2. Martin Hrtús Křižovatky života 43
3. Dana Kubišová Co mi život dal a vzal 41

Cena veřejnosti

Cena byla udělena na základě elektronického hlasování veřejnosti, které probíhalo od 15. září do 15. října 2010 ze stránek www.lorm.cz.

Poezie
Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Olga Opavská Vzestupy a pády aneb hledání cest životem 50
2. František Hynek Kde že jsou všichni ti lidé? 49
3. Marie Doležalová Život 27

Celkem hlasů: 192

Próza
Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Dagmar Prošková Kamarád 35
2. Václava Turková Co mi život vzal a také daroval aneb pozvání na prohlídku neobyčejné pevnosti 33
3. Marcela Peterková A já víc nehledám 29

Celkem hlasů: 187

Podrobné výsledky dle pořadí: Výsledky: Literární soutěž (DOC, 101 kB)

Výtvarná soutěž

Cena veřejnosti

K termínu uzávěrky 31. srpna 2010 bylo do výtvarné kategorie přihlášeno 18 uměleckých děl od hluchoslepých autorů. O vítězích výtvarné soutěže rozhodlo hlasování účastníků víkendové konference o.s. LORM (5.–7. 11. 2010, hotel Jehla, Žďár n. Sázavou), kde byla umělecká díla vystavena.

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Milan Koklar Barevný život 15
2. Marie Macková Zvoneček 9
3. Bára Tesková Rámeček na foto 5

Podrobné výsledky dle pořadí: Výsledky: Výtvarná soutěž (DOC, 52 kB)

Fotogalerie

 

Tiskové zprávy