Taktilní znakový jazyk

Výukový CD-ROM Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé

Výukové CD-ROMy, které připravil Mgr. Jiří Langer, Ph.D. se svými spolupracovníky z Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně, slouží jako metodická pomůcka lektorům znakového jazyka, ale také samotným hluchoslepým osobám a jejich rodinným příslušníkům k prohlubování znalostí, které si již osvojili na kurzech taktilního znakového jazyka pořádaných sdružením LORM. Proto jsou oba díly CD-ROMu připraveny tak, aby byly dobře uživatelsky přístupné pro hluchoslepé se zbytky zraku. Uživatel si například může zvolit velikost písma i barvu pozadí nebo upravit rychlost předvádění znaků. Jednotlivé znaky jsou zde ukázány v běžném provedení, taktilním provedení a v detailu a navíc jsou řazeny tematicky i abecedně. Formou testů si lze rovněž ověřit získané vědomosti.

Manuál k výuce a studiu taktilního jazyka s CD-ROMem

Tištěný manuál s vloženým CD-ROMem je určený pro výuku a studium taktilního znakového jazyka u osob s hluchoslepotou. Jedná se o metodickou pomůcku, která má doplnit všem zájemcům, současným i budoucím lektorům i uživatelům taktilního znakového jazyka důležité teoretické znalosti. V textu lze najít odpovědi na tři základní otázky: Co je taktilní znakový jazyk, Co je dobré znát, abychom se s ním dobře domluvili a Jak lze při komunikaci využít český jazyk. Manuál, který navíc obsahuje doporučení pro výuku a odkazy na odbornou literaturu, ocení především lektoři, kteří učí osoby s hluchoslepotou, jak si osvojit taktilní znakový jazyk. Součástí tištěné brožury je však i vložený multimediální CD-ROM, který je určen zájemcům se zrakovým postižením. Na CD-ROMu je totožný text i odkazy na stejné doprovodné ilustrace, jaké jsou v tištěném manuálu, při jeho přípravě jeho autoři mysleli na to, aby byl dobře uživatelsky přístupný pro osoby se zbytky zraku.

Objednávka publikací

Publikace lze objednat v Poradenském centru LORM Praha, Zborovská 62, 150 00 Praha 5, tel: 257 314 012, e-mailem na adrese kancelar@lorm.cz anebo přímo ze stránek www.lorm.cz prostřednictvím webového formuláře.
Cena 1. dílu CD-ROMu je 150 korun, 2. díl stojí 50 Kč. Osoby s hluchoslepotou mají oba díly zdarma.
Cena manuálu s CD-ROMem je 100 korun, osoby s hluchoslepotou obdrží jeden výtisk zdarma.

On-line objednávka

  Ceník:

  CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé 1. díl 150 Kč/ks

  CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé 2. díl 50 Kč/ks

  Pro hluchoslepé jsou oba díly zdarma.

  Manuál k výuce a studiu taktilního jazyka s CD-ROMem 100 Kč/ks

  Osoby s hluchoslepotou obdrží jeden výtisk zdarma.

  Způsob platby

  Peníze zasílejte na číslo účtu 19-1451940207/0100 (Komerční banka).

  Variabilní symbol prosím uveďte následovně:

  CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé 1. díl 666

  CD-ROM taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé 2. díl 777

  CD-ROM 1. díl + CD-ROM 2. díl (oba díly najednou) 888

  Manuál k výuce a studiu taktilního jazyka s CD-ROMem 999

  Prohlášení