Pohyb a orientace hluchoslepých

Hluchoslepota je jedinečné postižení dané různým stupněm souběžného poškození zraku a sluchu. Svému nositeli znemožňuje se nezávisle pohybovat a orientovat se v prostoru.  Výuka prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí je součástí našich bezplatných služeb (Sociální rehabilitace). Jejím cílem je nejvyšší možné osamostatnění hluchoslepé osoby v místech, kde se hluchoslepá osoba pravidelně nachází a pohybuje. Ať už v interiéru (doma, v zaměstnání, ve škole atd.) nebo v exteriéru (cesta k lékaři, na úřad, do zaměstnání, na nákupy, do školy, k příbuzným atd.). Výcvik je zaměřený na zvládnutí techniky červenobílé hole a technik pohybu, získávání, osvojení a využití nezbytných informací pro samostatný bezpečný pohyb v prostoru.

Prostorová orientace a samostatný pohyb hluchoslepých osob

Červenobílá hůl