Poradenská centra

Poradenské centrum Praha
Poradenské centrum Liberec
Poradenské centrum Brno
Poradenské centrum Ostrava
Poradenské centrum Jindřichův Hradec

Poradenské centrum Praha

Služby v rámci hlavního města Prahy a Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje

Zborovská 62, 150 00 Praha 5
tel: 257 314 012
Poradní den: každý pátek 10.00–15.00 jen na základě předem domluvené schůzky

Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka
mobil: 777 764 191
e-mail: info@lorm.cz

Mgr. Hanka Dvořáková, metodik-fundraiser a zástupkyně ředitelky
mobil: 777 764 193
e-mail: hana.dvorakova@lorm.cz

Ing. Lenka Sellnerová, hospodářsko–administrativní pracovnice
mobil: 777 764 194
e-mail: kancelar@lorm.cz, knihovna@lorm.cz

Zdeňka Jelínková, šéfredaktorka Doteků
mobil:
777 764 197
e-mail:
doteky@lorm.cz 

Mgr. Václav Skalický, DiS., terénní sociální pracovník
mobil: 774 760 327
e-mail: vaclav.skalicky@lorm.cz

Mgr. Karolína Veselá, terénní sociální pracovnice
mobil: 777 764 198
e-mail: karolina.vesela@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec

Služby v rámci Libereckého kraje

Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI-Růžodol I
Poradní den: 1. pondělí v měsíci 10:00–14:00 jen na základě předem domluvené schůzky

Mgr. Václav Skalický, DiS., terénní sociální pracovník
mobil: 774 760 327
e-mail: liberec@lorm.czvaclav.skalicky@lorm.cz

Poradenské centrum Brno

Služby v rámci města Brno, Jihomoravského a Zlínského kraje 

Křenová 67, 602 00 Brno
Poradní den: 1. pondělí v měsíci 10.00–14.00 jen na základě předem domluvené schůzky

Bc. Marcela Kazíková, terénní sociální pracovnice
mobil: 777 764 195
e-mail: marcela.kazikova@lorm.cz

Poradenské centrum Ostrava

Služby v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Poradní den: 1. pátek v měsíci 10:00–14:00 jen na základě předem domluvené schůzky

Bc. Marcela Kazíková, terénní sociální pracovnice
mobil: 777 764 195
e-mail: marcela.kazikova@lorm.cz

Poradenské centrum Jindřichův Hradec

Služby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina

Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec
Poradní den: 1. pondělí v měsíci 11:00–15:00 jen na základě předem domluvené schůzky

Mgr. Jana Radová, terénní sociální pracovnice
mobil: 777 764 200
e-mail: jiznicechy@lorm.cz