Poradenská centra

Poradenské centrum Praha
Poradenské centrum Liberec
Poradenské centrum Brno
Poradenské centrum Ostrava
Poradenské centrum Jindřichův Hradec

Poradenské centrum Praha

Služby v rámci hlavního města Prahy a Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje

Zborovská 62, 150 00  Praha 5
tel: 257 314 012
Poradní den: každý pátek 10.00–15.00

Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka
mobil: 777 764 191
e-mail: info@lorm.cz

Mgr. Václav Skalický, DiS., terénní sociální pracovník
mobil: 774 760 327
e-mail: vaclav.skalicky@lorm.cz

Mgr. Karolína Veselá, terénní sociální pracovnice
mobil: 777 764 198
e-mail: karolina.vesela@lorm.cz

Ing. Magdalena Radovnická, fundraiser
mobil: 777 764 193
e-mail: fundraising@lorm.cz

Ing. Lenka Sellnerová, hospodářsko–administrativní pracovnice
mobil: 777 764 194
e-mail: kancelar@lorm.cz, sbirka@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec

Služby v rámci Libereckého kraje

Mgr. Václav Skalický, DiS., terénní sociální pracovník
Zahradní 415/10, 460 01  Liberec 1
mobil: 774 760 327
e-mail: liberec@lorm.czvaclav.skalicky@lorm.cz
Poradní den: 1. pondělí v měsíci 10:00–14:00

Poradenské centrum Brno

Služby v rámci města Brno, Jihomoravského, Zlínského, Pardubického, Olomouckého kraje a kraje Vysočina

Mgr. Veronika Gruľová, terénní sociální pracovnice
Křenová 67, 602 00 Brno
mob: 777 764 192
e-mail: veronika.grulova@lorm.cz
Poradní den1. pondělí v měsíci 10.0014.00

Zdeňka Jelínková, odborná pracovnice a zástupkyně ředitelky
mobil: 777 764 197
e-mail: brno@lorm.cz 

Poradenské centrum Ostrava

Služby v rámci Moravskoslezského kraje 

Dočasně zajišťuje terénní sociální pracovnice z Brna

Mgr. Veronika Gruľová, terénní sociální pracovnice
30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
mob: 777 764 192
e-mail: veronika.grulova@lorm.cz, ostrava@lorm.cz
Poradní den1. pátek v měsíci 10:00–14:00

Poradenské centrum Jindřichův Hradec

Služby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina

Bc. Jana Radová, terénní sociální pracovnice
Na Točně 1/V, 377 01  Jindřichův Hradec
mobil: 777 764 200
e-mail: jiznicechy@lorm.cz
Poradní den: 1. pondělí v měsíci 11:00–15:00