Naše služby

Našim klientům zdarma poskytujeme níže uvedené sociální služby registrované u Magistrátu hl. m. Prahy:

Odborné sociální poradenství
Mimořádné výhody pro zdravotně postižené, příspěvek na péči, výběr kompenzačních pomůcek…

Sociální rehabilitace
Výuka komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby…

Tlumočnické služby
Tlumočení na úřadech a při návštěvě lékaře ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí daktylografiky – psaní velkých tiskacích písmen do dlaně, prstové abecedy do dlaně anebo orálně při kompenzaci sluchadly.

Sociálně aktivizační služby
Týdenní pobyty, pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM, umělecké a sportovní soutěže

Při poskytování služeb respektujeme Vaše individuální potřeby a možnosti a řídíme se profesionálními standardy a Etickým kodexem LORM z.s.

Služby jsou zdarma poskytovány ve všech krajích ČR. Služby poskytuje sociální pracovník na základě oboustranné smlouvy dle oblastní příslušnosti klienta v místě jeho bydliště, v terénu nebo ambulantně v poradenských centrech.