Lormolympiáda

Sportovní soutěž pro hluchoslepélormolympiada-logo

Cíle soutěže

  • Poskytnout prostor lidem s hluchoslepotou k rozvíjení jejich sportovních zájmů a dovedností
  • Zvyšovat sebedůvěru a pocity vlastní síly u osob s hluchoslepotou
  • Pomoci hluchoslepým zvyšovat jejich sebevědomí, smysl pro toleranci a samostatnost prostřednictvím zájmových aktivit
  • Sdílet s hluchoslepými účastníky radost ze sportovních výkonů
  • Podporovat sociální interakci s/mezi hluchoslepými
  • Odstraňovat komunikační bariéry u hluchoslepých
  • Podporovat práva hluchoslepých osob na rozvoj jejich kultury a svobody vyjadřovat se vlastním individuálním způsobem

Do soutěže se mohou přihlásit všichni hluchoslepí bez věkového omezení.

Aktuální ročník

Předchozí ročníky