Digitální knihovna: Prohlášení

Uživatel Digitální knihovny musí vyplnit toto Prohlášení, ve kterém se zavazuje, že digitální knihy bude využívat výhradně pro svou potřebu a nebude je dále žádným způsobem šířit, kopírovat či jiným způsobem poskytovat dalším osobám.

Verze ke stažení: