Cena Hieronyma Lorma 2012 (4. ročník)

Téma: „UMĚNÍ DÁVAT A BRÁT“

Motto: „V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“ Helena Kellerová

Vyhlášené soutěžní kategorie:

1. Literární
podkategorie PRÓZA
podkategorie POEZIE

2. Výtvarná

Seznam příspěvků

Poezie

Číslo Název Autor Postižení Věk
1 Čas letí František Hynek praktická slepota, nedoslýchavost 76
2 Hledání Václava Turková slepota, těžká nedoslýchavost 55
3 Žít a nechat se nést Milan Koklar těžká slabozrakost, nedoslýchavost 61
4 Nesplněný sen Marie Váňová slabozrakost, nedoslýchavost 85
5 Drahý můj Marie Doležalová slepota, nedoslýchavost 83
6 Setkání a vzpomínky Václav Fišer slepota, nedoslýchavost 32
7 Druhá polovina srdce Dagmar Kopáčová Wiesnerová praktická slepota, nedoslýchavost 51
8 Cestování Dana Ťukalová slabozrakost, nedoslýchavost 52

 

Próza

Číslo Název Autor Postižení Věk
1 Zimní boty František Hynek praktická slepota, nedoslýchavost 76
2 Řidičský průkaz Dagmar Prošková slabozrakost, nedoslýchavost 53
3 O mně, Tondovi a LORMu Milan Koklar těžká slabozrakost, nedoslýchavost 61
4 Den jako jindy, ale jiný Jaroslava Žáková slepota, nedoslýchavost 65
5 Života běh Božena Trinklová slabozrakost, nedoslýchavost 81
6 Jak Krakonoš putoval na Nový Zéland Zdeněk Sedláček těžká slabozrakost, nedoslýchavost 51
7 KSS Stanislava Kníchalová slabozrakost, nedoslýchavost 78
8 Stěhování naší rodiny Vítězslav Kryl praktická slepota, nedoslýchavost 70
9 Jak dávat a brát Pavla Sykáčková praktická slepota, nedoslýchavost 77
10 Můj svět Božena Hotovcová slepota, těžká nedoslýchavost 90
11 Umění dávat a brát Jaromír Kavan slabozrakost, nedoslýchavost 90
12 Umění dávat a brát aneb co jsem udělala pro druhé Jana Dopitová slabozrakost, nedoslýchavost 45
13 Já a můj milovanej bílej modrookej ušáček sviňáček Martina Berková slepota, hluchota 46
14 Dávat i brát Jana Brožková slepota, nedoslýchavost 62
15 Příběh o kocourkovi Macíčkovi Jaroslava Navarová slabozrakost, těžká nedoslýchavost 50

Výsledky 4. ročníku soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma

Literární soutěž

Na téma „Umění dávat a brát“ bylo do soutěže k termínu uzávěrky přihlášeno 15 příspěvků v kategorii próza, k tvorbě ve verších se nechalo volně inspirovat 8 autorů. Soutěžilo se o dvě ceny: Cenu odborné poroty a Cenu veřejnosti.

Cena odborné poroty

Poezie

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Václava Turková Hledání 46
2. František Hynek Čas letí 39
3. Marie Doležalová Drahý můj 36

Próza

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. František Hynek Zimní boty 43
2. Dagmar Prošková Řidičský průkaz 42
3. Pavla Sykáčková Jak dávat a brát 38

Složení odborné poroty:

  • Mgr. Jiřina Holeňová, překladatelka a zakládající členka sdružení Okamžik a členka výboru sdružení; v Okamžiku se věnuje vedení literárního klubu;
  • doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií při Pedf. Univerzity Palackého Olomouc, od r. 2004 úzká spolupráce s o.s. LORM na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé;
  • Jan Nouza, spisovatel a novinář /od roku 2006 připravuje pro časopis Doteky rozhovory se zajímavými osobnostmi z prostředí hluchoslepých/;
  • Mgr. Marcela Dokoupilová, poradkyně rané péče při Středisku rané péče Tamtam v Olomouci; v letech 2007 – 2009 pracovala jako terénní sociální pracovnice pro hluchoslepé v Olomouckém kraji
  • PhDr. Mgr. Radka Horáková, Ph.D., odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; od r. 2004 úzká spolupráce s o.s. LORM na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé

Cena veřejnosti

Poezie

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Marie Doležalová Drahý můj 27
2. Václava Turková Hledání 24
3. František Hynek Čas letí 22

Celkem hlasů: 126

Próza

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Dagmar Prošková Řidičský průkaz 26
2. Božena Hotovcová Můj svět 16
3. Jaroslava Žáková Den jako jindy, ale jiný 15

Celkem hlasů: 111

Podrobné výsledky: Výsledky: Literární soutěž (DOC, 66 kB)

Výtvarná soutěž

Cena veřejnosti

K termínu uzávěrky 15. srpna 2012 bylo do výtvarné kategorie přihlášeno 9 uměleckých děl od hluchoslepých autorů.
O vítězích výtvarné soutěže rozhodlo hlasování účastníků víkendové konference o.s. LORM (19.–21. 10. 2012, hotel Dukla, Vyškov), kde byla umělecká díla vystavena.

Pořadí Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Zuzana Urbánková Keramika pro radost 19
2. Václav Fišer Nevidomý člověk a vodící pes 14
3. Dagmar Prošková Červenobílé ozdoby 7

Podrobné výsledky dle pořadí: Výsledky: Výtvarná soutěž (DOC, 40 kB)

Fotogalerie

 

Tiskové zprávy