Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou

V Poradenských centrech LORM v Praze, Brně, Jindřichově Hradci, Liberci, Ostravě a v místě bydliště klienta nabízíme prostřednictvím terénních sociálních pracovníků odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou.

Ve kterých krajích službu zajišťujeme?

Na území hl. m. Prahy, v kraji Středočeském, Jihočeském, Královehradeckém, Libereckém, kraji Vysočina, na území Brna a v kraji Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském. Do ostatních krajů podle potřeby dojíždíme.

Kontakty na terénní pracovníky LORM z.s. naleznete na stránce Poradenská centra.

Sociální poradenství je poskytováno individuálně, formou osobních a telefonických konzultací a zprostředkování na základě potřeb hluchoslepých.

Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou zahrnuje:

 • základní sociální poradenství, zaměřené na poskytnutí potřebných informací, které mohou přispět k řešení nepříznivé situace uživatele
 • odborné sociální poradenství, které je zaměřeno na specifické potřeby osob s hluchoslepotou

Hlavní okruh problémů, které jsou prostřednictvím základního nebo odborného poradenství řešeny:

 • Sociální péče: mimořádné výhody pro zdravotně postižené; sociální služby podle Zákona o soc. službách; příspěvek na péči; stupně závislosti na pomoci jiné osoby; ostatní peněžité a věcné dávky; sociální výhody
 • Důchodové zabezpečení: invalidní důchody
 • Státní sociální podpora: sociální příplatek; přídavek na dítě; rodičovský příspěvek; příspěvek na bydlení
 • Výběr vhodných kompenzačních pomůcek: pomoc při výběru kompenzační pomůcky včetně vydávání doporučení; osobní asistence při výběru pomůcky; pomoc při podávání žádosti o příspěvek na pomůcku, zácvik s pomůckou nebo jeho zprostředkování

Poradenství probíhá:

 • v jednotlivých Poradenských centrech na základě domluvy
 • v místě bydliště uživatele
 • formou pomoci uživateli při jednání s úřady a odbornými pracovišti přímou účastí
 • formou pomoci uživateli při jednání s úřady a odbornými pracovišti v roli zprostředkovatele
 • formou telefonických konzultací s uživateli nebo příslušnými úřady a odbornými pracovišti
 • formou elektronické komunikace s uživateli
 • na klubových setkáních a pobytových akcích

Další nabízené služby v rámci odborného sociálního poradenství:

 • poskytování informací a kontaktů
 • poskytování cílených rad (na základě zjištění potřeb konkrétního uživatele služby)
 • doprovod na úřady
 • pomoc při podávání žádostí o dávky sociální péče a státní sociální podpory

Služba je poskytována bezplatně.