Prostorová orientace a samostatný pohyb hluchoslepých osob

Cílem prostorové orientace a samostatného pohybu (POSP) je u hluchoslepé osoby dosažení maximálního stupně mobility a samostatnosti. Mobilitou je myšlena schopnost uživatele shromažďovat a využívat informace o svém okolí a zpracovat je tak, aby bezpečně dosáhl vytčeného cíle při využití naučených technik červenobílé hole a samostatného pohybu.

Hluchoslepý uživatel si během výcviku osvojí znalosti o typech červenobílé hole, jejích technikách, naučí se k chůzi s holí využívat hmat, orientační body a znaky, odlišnosti a sklon terénu, přírodní vlivy, v rámci sluchových možností rozlišení okolních zvuků.

Avšak pozor – hluchoslepý chodec se nemůže na sluch nikdy spolehnout, a to ani v případě kompenzace obou uší sluchadly, neboť vnímání poškozeným sluchem je zavádějící.

V rámci POSP si hluchoslepý člověk osvojí také chůzi s průvodcem, po schodech, v interiéru bez červenobílo hole pomocí kluzné prstové techniky, horního a dolního bezpečnostního držení, bude trénovat přímou chůzi, hledání spadlých předmětů na zem a mnohé další činnosti zaměřené k dosažení cíle POSP.

Vyvrcholením výcviku je nácvik a osvojení si tras, které uživatel potřebuje k pravidelnému využívání v běžném životě.