Odborná knihovna LORM z.s. se velkou měrou podílí na růstu povědomí o hluchoslepotě a slouží jako významný informační zdroj se zaměřením na vývoj a vzdělávání hluchoslepých dětí, sociální rehabilitaci hluchoslepých osob a zdravotně postižených.

Knihovna LORM z.s. je nově zpřístupněna také osobám s duálním postižením zraku a sluchu různého stupně (hluchoslepota) a s těžkým postižením zraku, a to díky převodu vybraných titulů do digitální podoby.

Knihy se půjčují v Poradenském centru LORM z.s. v Praze v poradní den, tj. pátek od 8 do 14 hodin. Na základě domluvy je možné i v ostatní dny.

Kontaktní osoba: Lenka Sellnerová E-mail:
knihovna@lorm.cz

Hledání


Rozšířené hledání

Knihy

Registrace a pravidla

Registrace