Spolek LORM rozdal o víkendu hluchoslepým tvůrcům Ceny Hieronyma Lorma

29. 10. 2018

Olga Pírková převzala 3 ceny v literární soutěži CHL 2018Tvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých převzaly v sobotu 27. října během slavnostního podvečera ceny za svoji uměleckou tvorbu. Vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo o víkendu na konferenci LORM z.s. v Kralupech nad Vltavou. V literární soutěži se udělovaly hned dvě ceny Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. Hlavní cenu Odborné poroty za 1. místo v kategorii poezie vyhrála paní Pavla Sykáčková s básní Po operaci. V kategorii próza udělila odborná porota 1. místo panu Františkovi Hynkovi za literární dílo Dědeček.

CHL 2018 výtvarná soutěž 2. místoCena veřejnosti byla udělena na základě hlasování, které bylo zpřístupněno během celého měsíce září na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů od veřejnosti v kategorii poezie získala báseň Labyrint paní Olgy Pírkové. V kategorii próza u veřejnosti nejvíc bodovalo dílo Zdeňky Hrtúsové nazvané Neplač nad svým osudem, ale směj se 🙂. Do elektronického hlasování se zapojilo 198 osob. Spolek LORM na své konferenci zpřístupnil všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu.

CHL 2018 výtavrná soutěž 1. místoVýtvarná díla zde byla rovněž vystavena a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězích výtvarné soutěže. Největší počet hlasů a Cenu veřejnosti získalo dílo Adventní věnec, které  do soutěže přihlásila Kateřina Rathúská.

nove_logo_CHLSoutěž nese jméno po hluchoslepém básníkovi, filosofovi a novináři Heinrichu Landesmannovi (9. 8. 1821 – 3. 12. 1902), který z důvodu pronásledování rakousko-uherskými úřady přijal pseudonym Hieronymus Lorm. Pro vlastní potřebu si vytvořil komunikační systém – dotekovou abecedu, tzv. Lormovu abecedu, kterou dnes používají ke komunikaci hluchoslepí nejen u nás, ale také například v Německu, Belgii či Švýcarsku.

 Na webových stránkách https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/cena-hieronyma-lorma/aktualni-rocnik/ lze najít celkové výsledky soutěže i vítězná literární díla. Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – CENA ODBORNÉ POROTY

POEZIE

Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. Pavla Sykáčková Po operaci 45
2. František Hynek Broučci 42
3. Olga Pírková Labyrint 36

 

PRÓZA

  Autor/ka Název díla Celkem bodů
1. František Hynek Dědeček 47
2. Zdeňka Hrtúsová Neplač nad svým osudem, ale směj se 🙂 44
3. Jan Pavlíček Dejte nám kus svého mládí 41

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – CENA VEŘEJNOSTI

POEZIE                                                                         Celkem hlasů: 167

  Autor/ka Název díla Celkem hlasů
1. Olga Pírková Labyrint 57
2. Pavla Sykáčková Po operaci 47
3. František Hynek Broučci 37

 

PRÓZA                                                                           Celkem hlasů: 198

  Autor/ka Název díla Celkem hlasů
1. Zdeňka Hrtúsová Neplač nad svým osudem, ale směj se J 60
2. Olga Pírková Zbloudila jsem ve svém labyrintu 35
3. Marcela Peterková Pevné přátelství 30

Cena byla udělena na základě elektronického hlasování veřejnosti, které probíhalo od 1. září do 30. září 2018 ze stránek www.lorm.cz.

Výsledky a vítězná literární díla CHL 2018

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – CENA VEŘEJNOSTI

  Autor/ka Název díla Celkem hlasů
1. Kateřina Rathúská Adventní věnec 13
2. Olga Sarköziová Přátelé 9
3. Miloslav Koklar Krásy přírody 8

O vítězích výtvarné soutěže rozhodlo hlasování účastníků Víkendové konference LORM z.s. (26. – 28. 10. 2018, Hotel Sport, Kralupy n. Vltavou), kde byla všechna přihlášená umělecká díla vystavena.