Spolek LORM rozdal o víkendu hluchoslepým tvůrcům Ceny Hieronyma Lorma

10. 10. 2016

olga-pirkova-mensiTvůrčí osobnosti z  řad hluchoslepých převzaly v sobotu 8. října během slavnostního večera ceny za svoji uměleckou tvorbu na společné téma Pohádka o životě. Vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo o víkendu na konferenci LORM z.s. v Kralupech nad Vltavou. V literární soutěži se udělovaly hned dvě ceny Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. Hlavní cenu Odborné poroty za 1. místo v kategorii poezie převzala paní Olga Pírková za báseň Bohatství. Zajímavá shoda v hodnocení nejlepšího díla nastala v kategorii próza. Porota se ve svém hodnocení shodla s hlasováním veřejnosti a tak obě první ceny vyhrál František Hynek se svým literárním dílem Záhada? Náhoda? Tajemství?

Cena veřejnosti byla udělena na základě hlasování, které bylo zpřístupněno od poloviny srpna do půlky září na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů od veřejnosti v kategorii poezie zcela suverénně získala báseň Matčina modlitba paní Olgy Opavské. Do elektronického hlasování se zapojilo přes 200 osob. Sdružení LORM na své konferenci zpřístupnilo všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu.

vaclava-turkova-mensiVýtvarná díla zde byla rovněž vystavena a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězi výtvarné soutěže. Největší počet hlasů a Cenu veřejnosti získala socha Hieronymus Lorm – objevitel nových cest, kterou do soutěže přihlásila Václava Turková. Hliněná socha zpodobňuje hluchoslepého básníka a filosofa Hieronyma Lorma, autora dotekové abecedy, právě při komunikaci pomocí Lormovy abecedy. Václava Turková byla také oceněna veřejností 2. místem za své literární dílo Hliněné opojení aneb pohádka mého života, ve kterém přibližuje, jak se bez zraku před rokem naučila tvořit rukama hliněné sochy pomocí Axmanovy techniky modelování pro nevidomé:

socha-h-lorma-mensi„… Zatím neumím pojmenovat, jaká je to vnitřní síla, co člověka žene něco vytvářet, ale od prvního setkání se sochami v Tasově jsem věděla, že to je ono, co chci umět. Jakoby se otevřel jakýsi dosud nepoznaný vnitřní prostor, který je obrovský, ale zároveň nesmírně přitažlivý, kde je mi dobře a mám pocit, že jsem v hlíně našla sama sebe. Našla jsem něco, co jsem hledala celý život, aniž bych to tušila. Mám pocit jako bych mohla vzlétnout na vlastních křídlech, protože s hlínou zažívám opravdu ohromné chvíle…. Před rokem to bylo pro mne něco nepředstavitelného, že bych se jako nevidomá mohla něčemu takovému naučit. Nikdy by mne nenapadlo, že v mých letech budu chodit do školy, budu bydlet týdny kdesi v tasovské škole a že pro tuhle sochařinu podniknu cokoliv. Modelování mne nadchlo, obohacuje mne a inspiruje. Přimělo mne k přemýšlení o tom, co bych chtěla ztvárnit, co je mi blízké a že snad to budu jednou umět vtisknout do té hlíny. Ráda bych se sochařině věnovala i v budoucnu, ale uvidím, jak mi to půjde. Zatím jezdím do Tasova a učím se a učím… A víte, proč mi tohle všechno připadá jako pohádka? Protože je to zázrak, protože bohatství mého života se odehrává ZA ZRAKEM. Musela jsem nejprve ztratit zrak, abych objevila tak krásné staré sochařské řemeslo a pochopila, že hezké věci se mohou tvořit také jen hmatem, citem a intuicí.“

nove_logo_CHLSoutěž nese jméno po hluchoslepém básníkovi, filosofovi a novináři Heinrichu Landesmannovi (9. 8. 1821 – 3. 12. 1902), který z důvodu pronásledování rakousko-uherskými úřady přijal pseudonym Hieronymus Lorm. Pro vlastní potřebu si vytvořil komunikační systém – dotekovou abecedu, tzv. Lormovu abecedu, kterou dnes používají ke komunikaci hluchoslepí nejen u nás, ale také například v Německu, Belgii či Švýcarsku.

Na webových stránkách https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/cena-hieronyma-lorma/aktualni-rocnik/ lze najít celkové výsledky soutěže i vítězná literární díla. Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.