Tiskové zprávy 1. ročníku Lormolympiády

8. 9. 2008

Seznam tiskových zpráv:


8. září 2008

Hluchoslepí soupeřili o medaile ve Sněžném!

lormolympiada-logo-malelormolympiada-hod-kouliTřiadvacet osob postižených ztrátou zraku a sluchu různého stupně a rozsahu se během prvního zářijového víkendu sjelo se svými průvodci ve Sněžném na Vysočině na soutěžní přehlídce sportovních a uměleckých dovedností. Hluchoslepí sportovci soutěžili například v běhu na 50 metrů s trasérem, vrhu koulí nebo skoku do dálky z místa, hráli šachy a jezdili na tandemovém kole.

„Nejprve jsme přijali pozvání na sportovní setkání s nedůvěrou. Víme, že olympiáda je vrcholné měření sil sportovců. Ale my, neslyšící, nevidící osoby s různými stupni postižení – copak je to možné?“ popsala své první pocity jedna z účastnic, paní Stanislava Kníchalová. Počáteční obavy však byly rychle rozptýleny během samotných závodů. Při běhu na 50 metrů měl každý závodník svého traséra, kterého se přidržoval buď za nadloktí nebo pomocí provázku, gumy či šátku. Podmínky u jednotlivých disciplín byly uzpůsobeny možnostem hluchoslepých sportovců a v průběhu klání se do nich přihlašovali další a další zájemci.

lormolympiada-predavani-diplomuPodle Stanislavy Kníchalové nakonec závodili, fandili a vyhráli všichni. „Všichni jsme byli Lormolympiádou doslova lapeni. Každý z nás se cítil borcem a určitě nám všem stouplo sebevědomí při hlášení výsledné délky hodu a času při běhu a ještě za hlasitého povzbuzování, ovací a potlesku diváků.“

Hluchoslepí však na Lormolympiádě dokázali, že kromě sportu jsou jim vlastní i umělecké disciplíny. Na Vysočině si poměřili své síly také v literární a výrazové tvorbě, ve výtvarné dílně si potiskli tašky, vyrobili suché vazby z květin, vyšili přání a dokonce si zkusili i pletení košíků.

Lormolympiáda byla historicky první soutěžní sportovní a uměleckou přehlídkou osob s hluchoslepotou u nás, kterou pořádalo občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé. Shodou okolností probíhala ve stejném týdnu v Bulharsku rovněž první přehlídka specifických dovedností hluchoslepých lidí na evropské úrovni.

Lormolympiáda: výsledky 1. ročníku

Sdružení LORM je u nás jediným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro hluchoslepé v České republice. Významným zdrojem informací o tomto těžkém zdravotním postižení jsou webové stránky www.lorm.cz.

Lormolympiáda se konala díky laskavé podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


1. září 2008

Blíží se Lormolympiáda!

lormolympiada-logoSoutěžní přehlídka sportovních a uměleckých dovedností hluchoslepých už klepe na dveře! Ve dnech 5. až 7. září 2008 se ve Sněžném na Vysočině uskuteční historicky první sportovní a umělecké klání lidí s hluchoslepotou v historii o.s. LORM a České republiky vůbec. Do prvního ročníku se přihlásilo celkem 23 zájemců, kteří poměří své síly a dovednosti v 10 disciplínách, například v běhu na 50 m s trasérem, vrhu koulí či granátem, skoku do dálky z místa, hodu na cíl, ve hře v šachy a v mnoha dalších včetně zábavných sportovních disciplín. V uměleckém oboru jsou vyhlášeny kategorie literární, výtvarné a rukodělné činnosti a výrazová tvorba.

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé, pořadatel akce, připravilo pro své klienty již v průběhu roku řadu sportovně zaměřených akcí, například závody v běžeckém lyžování s trasérem nebo jízdu na tandemovém kole. „Jízda na tandemu mi přinesla především radost ze svobodného pohybu – sama jsem mohla šlapat na plný pln a předhánět ostatní cyklisty díky dobré souhře se svojí spolujezdkyní,“ popsala své dojmy z týdenního pobytu u Slavonic jedna z účastnic, Václava Turková.

Cílem prvního ročníku Lormolympiády je povzbudit u hluchoslepých sportovního a tvořivého ducha v atmosféře zdravé rivality, vzájemné tolerance a především přátelství. Další informace lze získat na telefonním čísle 777 764 191, e-mailu info@lorm.cz nebo webových stránkách www.lorm.cz. Soutěž se koná díky laskavé podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.