Spolupráce

Mezinárodní

členství v zastřešujících organizacích

 • členství ve Světové federaci hluchoslepých (WFDB)
 • zastoupení v Evropské unii hluchoslepých (EDBU)
 • členství v mezinárodní organizaci Deafblind International (DbI)

Domácí

členství v zastřešujících organizacích

 • Česká rada humanitárních organizací (ČRHO)
 • Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP)
 • Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)

Naši partneři

 • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií – spolupráce s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D.; doc. Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D
 • Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky – spolupráce s PhDr. Radkou Horákovou, Ph.D.

Spolupráce s dalšími organizacemi

 • Audiocentrum Tv, Praha
 • Automotoklub neslyšících, Ostrava
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
 • Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
 • Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, Praha
 • Internetporadna.cz
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha
 • Pevnost – České centrum znakového jazyka, Praha
 • Svárovský, s. r. o., Brno
 • Tyflocentrum Praha, o. p. s.
 • Tyfloservis, o. p. s., Praha
 • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně – Chrlicích
 • ÚSP Palata – Domov pro zrakově postižené seniory, Praha
 • VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
 • Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice

Spolupráce s pedagogickými institucemi

 • Laboratoř Carolina – centrum podpory studia zrakově postižených na UK, Praha
 • Speciální mateřská škola a základní škola pro sluchově postižené, Olomouc
 • SPC při Dětském domově a Mateřské škole speciální, Beroun