Podrobnosti o knize

Komparace systému edukace dětí s hluchoslepotou v České republice a Spolkové republice německo (bakalářská práce)
Autor Martina Plíšková, DiS. ISBN AC97
Překladatel Výtisky 1
Vydavatel Univerzita Hradec Králové Rok vydání 2006
Anotace

83 s.

Nápověda: Přehled kódů ISBN [nové okno].

Přehled kódů ISBN

Formát Česky Cizojazyčné
A4 AC AX
A5 BC BX
šablony CC CX
různé DC DX

Dále:

  • K = desky, konference
  • AP = překlady
  • V = video
  • KZ = kazety
  • AXB = zahraniční bulletiny
  • BP = tisk v Braillově písmu